Kerkcentrum Open Hof kan gehuurd worden voor uitvaartdiensten. In de huurprijs is inbegrepen de huur van de Kerkzaal, de naastgelegen ‘Grote zaal’en zaal 2 (voor de naaste familie).

Pastorale zorg

Tevens is het mogelijk – afhankelijk van praktische beschikbaarheid van onze predikanten – pastorale zorg direct gerelateerd aan een uitvaartdienst (voorbereiding + uitvoering daarvan) te betrekken van de Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Maarssen.

Catering

In overleg kunnen afspraken gemaakt worden over catering e.d. (bijvoorbeeld voor receptie na de uitvaartdienst). Neem hiervoor contact op via zalen@openhofmaarssen.nl of 0346-562145.

Tarieven

  • Er gelden aparte kostendekkende tarieven voor leden en niet-leden van de Protestantse Gemeente Maarssen (PGM) volgens de tabel hiernaast. BTW is niet van toepassing.
  • Van zowel de huur, eventuele catering als van de eventueel verleende pastorale zorg ontvangt de begrafenisonderneming achteraf een factuur. Deze dient voldaan te worden binnen de gestelde termijn en via het genoemde rekeningnummer.
  • Voor informatie over het PGM-lidmaatschap van een overledene neemt u contact op met Henk de Vries, scriba@ontmoetingskerkmaarssen.nl of 06 515 76 180.
Huurtarieven kerkcentrum Open Hof
Leden PGM€ 300,--
(inclusief geluidsopname dienst in MP3, (hulp)koster, gebruik beamer en organist (indien gewenst en beschikbaar)
Niet-leden PGM€550,--
(inclusief geluidsopname dienst in MP3, (hulp)koster, gebruik beamer en organist (indien gewenst en beschikbaar)
Tarieven Pastorale zorg uitvaartdienst
Leden PGM€ 250,--
Niet-leden PGM€ 350,--